ÜYE OL

BİLGİ PAYLAŞIMI

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Sahanın Gelişimi - Şükrü ŞENOL - BEYKENT ÜNV:

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21.Yüzyıl'da Stratejik Rekabete Ulaşmak ve Sürdürmek - Gökhan ÖNER - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Küresel Girişimcilik,İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi - Sema ALTUN - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Küresel Girişimcilik,İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi - Ayben CEYHAN - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kültür - Bora ÇOŞAR - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Girişimcilikte Kişilik ve Ögeleri - Aysun TAV - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Girişimcilikte Kişilik ve Kültür - Aylin İPEKÇİ - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yöneticilik Ve Liderlik - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Vizyoner Liderlik - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Stratejik Liderlik - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kişisel Ustalık-Bir Liderlik Perspektifi - BEYKENT ÜNV.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye ve İstanbul'da 2/b-Kadir GURBETCİ - BAU - Kentsel Hukuk

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'de ve İstanbul'da 2B - Kadir GURBETCİ -BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hak ve Hukuk Kavramlarına Giriş,Yerel Yönetimlerin Tanımlanması-Doç.Dr.Pelin Pınar ÖZDEN-BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhuriyet Döneminin Başlangıcında Kent Yönetimi ve Hukuku- Doç.Dr.Pınar ÖZDEN

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1950-1980 Arası Dönem-Doç.Dr.Pınar ÖZDEN-BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yerel Yönetimler Mevzuatı -Doç.Dr.Pınar ÖZDEN-BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çevre Düzeni Planları ve Yetki Sorunları-Aslı AKAY -BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

15 ve 16 ıncı Madde Gereği Terk Yapılan Parsellerde 18 Uygulaması ve Dop - Hüseyin KOÇAK-BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'de Göç,Kentleşme / Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar-Sabri ÇAKIR - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmar Hukuku Mevzuat -BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3194 Sayılı İmar Yasasına Eleştrisel Bir Bakış-Feral EKE - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye'de Belediyeler-Hüsamettin İNANÇ,Feyzullah ÜNAL-BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tanzimat Dönemi İmar Meclisleri-Dr.Mehmet SEYİTDANLIOĞLU-BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İdari Yargı Yönünden Mülkiyet Hakkının İncelenmesi ve Sınırlamaları-Levent ARTUK - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Hukukunda Tapuya Kayıtlı Olmayan Gayri Menkullerin Hukuki Rejimi - Doç.Dr.Jale GÜRAL - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Küresel Rekabet-Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye-Yunus Emre ÖZER - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Büyükşehirlerde Belediyeler Arası İlişkilerin Yenilenen Yapısı- Arif ERENÇİN - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmar Uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payı - H.KOÇAK - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmara İlişkin Danıştay Kararları - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmar Uygulamalarının İptal Nedenleri ve Öneriler - Mustafa ATASOY,Osman DEMİR,Bayram UZUN,Recep NİŞANCI -BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmar Hukuku - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmar Mevzuatının ve Kentsel Toprak Mülkiyetinin İrdelenmesi - Dr.Ümit ÖZCAN- BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhuriyetin İlanından Günümüze Konut Politikası - Prof.Dr.Aykut Namık ÇOBAN

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Neo-Liberal Belediyeciliğin Çelik Zırhı -A.Ekber DOĞAN - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yerel Yönetimlerin Özerkliğine İlişkin İlkelere Uyumun İzlenmesi - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İmar Mevzuatının Tanımladığı Plan Kademeleri, Yetkili Kurumlar, Yetki Uyuşmazlıkları - Dr. Ayşe TEKEL - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1945-1980 Yılları Arasında Türkiye'de Refah Devleti -Sertaç GÜLEÇ - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yargı Kararının Uygulanmaması Sorunu -Prof.Dr.Turan YILDIRIM-BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İdari Yargı Kararının Uygulanmasından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk - Özcan ÖZBEY -BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Satış Vaadi Sözleşmesinin Gerçekleşme Olanağı - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kent Merkezinin Planlama İlkeleri - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Köklerin Mahalleye Dönüşümü - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dünya ve Türkiye'deki AUS Uygulamaları - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kentsel Hukuk - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeşil Dalga Sistemi - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ataşehir Monoray Hattı - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ataşehir Finans Merkezi - BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ümraniye Meydanı- BAU

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi -Bahçeşehir Üniversitesi

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzon Kenti Genel Yapısı - Metin Yazıcı - Bahçeşehir Ünv.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzon Şehri Ulaşım Sistemleri Ve Toplu Ulaşım Hizmetleri - Metin Yazıcı - Bahçeşehir Ünv.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Antalya İli Toplu Ulaşım Sunumu - Sedat Baytak - Bahçeşehir Ünv.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kocaeli İli Toplu Ulaşım Sunumu - Efkan Korkmaz - Bahçeşehir Ünv.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep İli Toplu Ulaşım Analizi - Kadir Gurbetci Bahçeşehir Ünv.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep İli Toplu Ulaşım Sunumu - Kadir Gurbetci - Bahçeşehir Ünv.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kamusal alanda erişebilirlik Ümraniye Meydan Örnek çalışma - Kadir Gurbetci - Bahçeşehir Ünv.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrikli Araç Sunumu

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Paris Belediyesi Bilgileri

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YAYA, BİSİKLETLİ VE FİZİKSEL DEZAVANTAJLI GRUPLARIN ERİŞİM VE ERGONOMİSİ

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ulaşım Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapay Zekanın Trafik Uygulamalarında Kullanımı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kent İçi Ulaşım Yönetimi Mevzuatı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ulaşımda Raylı Sistem Gerekliliği

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kentlerimiz İçin Metrobüs Çözümleri

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kente Daire Analitik Bir Çözümleme

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ulaşım Sisteminde Bitkilendirme

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Güven Veren İstanbul

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Karayolları Trafik Yönetmeliği

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'un Ekonomik Yapısı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayılarla İstanbul

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İbb Otopark Yönetmeliği

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'un Demografik Yapısı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çevre ve Kent Estetiği

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şehircilik ve Otopark Öğesi

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kadir GURBETÇİ

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


FaceBookta Paylaş