Kadir GURBETCİ

Blog

İnsan ve Şehir

Kadir GURBETCİ

İnsanın yaşadığı şehre karşı sorumlulukları vardır. Şehirde, insana kattığı biçimlendirdiği, ilham verdiği, aidiyet hissi kazandırdığı ve bir çok özellikle kendine bağladığı hep söylenegelmiştir. Acaba her şehir insana ilham verip aidiyet hissi kazandırabilir mi? Tartışılabilecek bir konu. Dünyada kaç kişi hayatiyetini sürdürdüğü mahalle ve sokakta çocukluk ilişkileriyle bağlanacak duygusallıklar kurabilir. Türkiye de halen yüzde 70, Dünyada 2050 yılında yüzde 70'in şehirlerde yaşayacağı öngörüldüğünde durum yöneticileri daha çok çalışmaya yada farklı uygulamalarla düşünce ve eğilimleri bir arada tutabilmeyi, ilişkilendirebilmeyi, konfor ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilecek standartları geliştirme becerisini de beraberinde getirmektedir. Bu çerçeveyi belirledikten sonra metropollerde öne çıkan ulaşım ve trafik konusuna değinebiliriz. Avrupa Kentsel Şartında: Kesin bir şekilde otomobilin kenti olumsuz yönde etkilediği stres, emisyon, otomobile bağımlığın arttığı ve yavaş ama kesin olarak otoların kente değilde kentin otomobillere uydurulmakta olduğunu olgusu üzerine durulmaktadır. Artan zenginleşme, şehirleşme ve ferdi yaşama ve kendine yetebilme oranı arttıkça ilişkilerin azaldığını vurguladık. Araç satışlarındaki artış eğilimi bunu açıklıyor. İstanbul'da10 yıl önce 8 kişiye bir araç, her 15 kişiye bir otomobil düşüyordu. Şimdi ise her 4 kişiye bir araç, her 9 kişiye bir otomobil düşmektedir. Kıta Avrupasın da her iki kişiden birine, İstanbul'da her 5 kişiden birine araç düşmektedir. İstanbul'da 3 milyon taşıt bulunmaktadır. Dünyanın yüzde 13 emisyonunu araçlar oluşturmaktadır. Planlamanın yeteri kadar olmadığı 30 bin kilometre yol ağı, parsel bazında planlamanın hakim olduğu, trafiğin bir merkezden yönetiliyor olmaması, parklanma, trafik ve kültürünün gelişmemesi benzer metropollerle mukayeseli ve bilgi paylaşımı şeklindeki yazılarla benzer konulara değineceğiz. W.Webb (Denvır Colorado e.Bl.Bş.)'in ifadesi oldukça manidar. 19 yüzyıl imparatorluklar, 20 yüzyıl ulus devlet, 21 yüzyıl şehirlerin yarıştığı yüzyıl olacak. Ne dersiniz? Kaçımız Paris'e giderken Fransa, Londra'ya giderken İngiltere, Dubai'ye giderken Birleşik Arap Emirlikleri diyoruz.