Kadir GURBETCİ

Blog

Akıllı Şehirler

Kadir GURBETCİ

Türkiye'de bir çok şehir her alanda ciddi gelişme kaydediyor. Dünyada adeta şehirler, ilçeler, ülkeler yarışıyor. Rekabet, ürün ve markalardan çok nerdeyse ülke ve şehirlerin yarışına dönmüş durumda. Turist sayısı, uluslararası kongreler, sportif organizasyonlar hayat kalitesini arttırıcı bilgiler, erişim, ulaşım, bilgiye ulaşma hızı, geri dönüşüm gibi kavram ve uygulamalar başta İstanbul olmak üzere ülkemizde kanıksanır hale geldi. Akıllı şehirler Dünyanın her yanıyla ilişki kurabilme becerisine ve kolaylığına sahip olmak demektir. Global cities index 2012 araştırmalarına göre. İstanbul, çekim merkezi olmada ilk üçü New York, Londra ve Paris'e kaptırmış durumda... 37'inci sırada yer bulan İstanbul'un arkasında Milano ve Rio şehirleri var. Cazibesi çok yüksek olmasına rağmen hem alt-üst yapı planlama, ulaşım, çevre, entegrasyon ve algı yönetimi çok iyi organize edilmeli. 54 milyon turist çeken, yüzde 87 halkın raylı sistem kullandığı Paris'i geçmek zor olacak. Dünyanın ikinci tüneline 1875 de kavuşan ve Boğaziçi Köprüsü açılmadan Üsküdar-Kabataş arabalı vapuru 4 saat beklendiği yıllardan günümüze İstanbul'da hayale gelmeyecek gelişmeler de oldu. Trafik yoğunluk haritası program ve güzergah seçimimize dinamik elektronik tabelalar hava ve yol durumunu önceden bildirmek suretiyle ciddi kolaylık sağlıyor. Çöp, bir çok yerde sorun olmaktan çıkmış konteynere atılacak ve alınacak saat belli. Geçmişde park ve bahçelere dikilen çiçek ve bitkilere bir şekilde zarar verilirdi. Şimdi ise neredeyse balkondaki çiçekten daha iyi korunur hale geldi. E - Devlet ve E -Belediyecilikte bir çok uluslararası ödül de bu gelişmeleri taclandırıyor. Ortak aklı kullanma, şehirli ve kentli olma bilinci önemli. Metropollerde her bir vatandaş takım oyuncusudur. Ülke insanımız gelişme, yenilik ve bilgiye ciddi duyarlılık gösteriyor. 70 milyon civarında GSM kullanıcısı 1 -milyar facebook kullanıcısının yüzde 3-4'ü Türkiye'de. İnternete erişim hızı Batı ülkelerinden hızlı 81 ilde fiber optik kablolarla en az 24 megabite kadar kullanım söz konusu olacak. Her neyse ülkelerin ve şehirlerin rekabeti toplumlara ciddi menfaat ve kolaylık sağlar. Ancak bu çalışmaların planlı ve sürdürülebilir olması gerekir. İnsanı merkeze almayı ve ‘onu' unutmamak şartıyla...